Eindredactie

Is je website al voorzien van webteksten, maar is de stijl niet naar je zin of voldoen ze niet aan de eisen voor een betere vindbaarheid? Ik corrigeer taal- en stijlfouten, haal grammaticale missers uit de tekst en maak ingewikkelde teksten toegankelijk. Verder pas ik de tone of voice aan je doelgroep en je wensen aan. Ik maak de opbouw van de tekst logisch, en de tekst begrijpelijk en vlot leesbaar. Klopt het wat er wordt beweerd? Is de informatie volledig, is alle veronderstelde kennis aanwezig bij de doelgroep?

Eindredactie beleidsvisies en rapporten

Ook ondersteun ik als eindredacteur bedrijven en overheden bij het redigeren van boeken, blogs of rapporten zodat de boodschap helder overkomt.